Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Chứng chỉ công nghệ thông tin có tên đầy đủ là Chứng chỉ ứng dụng kỹ năng công nghệ thông tin là chứng chỉ tin học bắt buộc đối với sinh viên ra trường, công chức viên. viên chức bổ sung hồ sơ tại cơ quan, nhà nước. Chứng chỉ CNTT thay thế cho tin học A,B trước đây.
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 2 cấp độ

 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản -thay thế tin học A
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao -Thay thế tin học B

Nội dung chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 • Modul 01: Hiểu biết về công nghệ thông tin
 • Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản
 • Modul 03: Soạn thảo văn bản cơ bản -Ms Word CB
 • Modul 04: Xử lý bảng tính Excel cơ bản
 • Modul 05: Sử dụng trình chiếu Powerpoint cơ bản
 • Modul 06: Sử dụng Internet cơ bản
Thời gian đào tạo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: 1.5 tháng

Lịch khai giảng chứng chỉ CNTT tại Biên Hòa:


Đối tượng tham gia khóa học:
 • Sinh viên cao đẳng/Đại học
 • Công nhân viên chức, giáo viên
 • Học sinh bổ túc văn hóa muốn được cộng điểm

Địa điểm giảng dạy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Biên Hòa

 • Trung Tâm Tin Học Hoài Ân
 • Địa chỉ: 528, Nguyễn Ái Quốc, Kp8, Phường Hố Nai, Biên Hòa
 • Điện thoại: 0977.093.688
 • Website: chungchicntt.com
Địa chỉ giảng dạy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Biên Hòa

Đăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT