Chương trình ôn thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản

Chương trình ôn thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản

 CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CHỨNG CHỈ CNTT ONLINE TẠI TIN HỌC HOÀI ÂN

Bạn là sinh viên muốn dự thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin? Bạn muốn bổ sung chứng chỉ tin học tại cơ quan, doanh nghiệp? Nhằm giúp sinh viên có kiến thức chuẩn về ứng dụng cntt cơ bản, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin khóa khóa học, nội dung thi công nghệ thông tin như sau:

Kiến thức chuẩn về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản?

Phần 1: Lý thuyết học viên phải đạt được kiến thức về 06 modul như sau:

 • Modul 01: Hiểu biết về công nghệ thông tin
 • Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản
 • Modul 03: Soạn thảo Ms Word cơ bản
 • Modul 04: Sử dụng Ms Excel cơ bản -Tải bài thi tại đây
 • Modul 05: Tạo trình chiếu Powerpoint
 • Modul 06: Internet cơ bản
Tổng số câu hỏi ôn tập: 750 câu Tải tại đây

Cấu trúc phần thi lý thuyết ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 60 phút

 • Đề thi lý thuyết cntt cơ bản: 60 câu
 • Mỗi modul: 10 câu
 • Điểm thi lý thuyết đạt: >=5 trở lên
 • Thi thử tại đây https://thi.citd.vn/ (Lưu ý thí sinh đọc kỹ từng modul sau đó vào thi thử)
Phần 2 Thực hành học viên dự thi thực hiện:

 • Modul 03: Soạn thảo Ms Word cơ bản
 • Modul 04: Sử dụng Ms Excel cơ bản
 • Modul 05: Tạo trình chiếu Powerpoint
Thời gian thi phần thực hành: 75 phút

3. Một số kiến thức thực hành về ôn thi chứng chỉ CNTT

3.1 Bài thực hành 1 - Phần Ms Word 

3.1 Bài thực hành 2 - Phần Ms Word 3.1 Bài thực hành 3 - Phần Ms Word 3.1 Bài thực hành 4- Phần Ms Word 3.1 Bài thực hành 5-6-7 -Phần Ms Word 3.1 Bài thực hành 8 Phần Ms Word 3.1 Bài thực hành 9-12 - Phần Ms Word 3.1 Phần thực hành Ms word phần cuối 3.2 Bài thực hành 1 - Ms Excel 3.2 Bài thực hành 2 - Ms Excel 3.2 Bài thực hành 3 -Ms Excel 3.2 Bài thực hành 4 -Ms Excel 3.2 Bài thực hành 5 -Ms Excel 3.2 Bài thực hành 6- Ms Excel 3.2 Bài thực hành 7 -Ms Excel 3.2 Bài thực hành 8 -Ms Excel 3.2 Bài thực hành 9 -Ms Excel 3.3 Mẫu đề thi word chứng chỉ CNTT 01 3.3 Mẫu đề thi word chứng chỉ CNTT 02 3.3 Mẫu đề thi word chứng chỉ CNTT 03 3.3 Mẫu đề thi word chứng chỉ CNTT 04 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 01 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 02 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 03 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 04 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 05 3.3 Mẫu đề thi Excel chứng chỉ CNTT 06 - Tải đề thi 

3.4 Đề thi mẫu Powerpoint

Đăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT